May 29, 2011

Những sự thật đơn giản về marketing

[Masgroup.vn] Có những sự thật đơn giản về marketing mà đôi khi các doanh nghiệp lại lãng quên. Bí mật sau những hoạt động Marketing mà nếu tuân theo nó, doanh nghiệp sẽ cải thiện được kết quả hoạt động kinh doanh. 1. Marketing là truyền tải các thông điệp | 2. Marketing là xây dựng quan hệ | 3. Marketing mang tính dài hạn | 4. Marketing vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật | 5. Các hoạt động marketing luôn diễn ra dù doanh nghiệp không cố tình làm điều đó | 6. Marketing là vai trò và trách nhiệm của tất cả mọi người | 7. Marketing là tất cả những hoạt động làm cho việc bán hàng trở nên dễ dàng hơn | 8. Marketing gián tiếp hiệu quả hơn marketing trực tiếp...
Chi tiết
Các bài khác: