May 15, 2011

Marketing qua game: Kênh marketing thú vị

tiep-can-khach-hang-quang-cao-qua-game[Masgroup.vn] Quảng cáo trên TV và đài radio, trên báo, tạp chí và cả quảng cáo ngoài trời đã được sử dụng trong suốt nhiều năm, thập chí là cả thập kỷ qua. Ngành công nghiệp Computer game có lợi tức lớn và nhanh hơn nhiều lần so với ngành công nghiệp game trên thế giới...chi tiết