May 14, 2011

Quy tắc vị trí đầu tiên trong tiếp thị

[Masgroup.vn] Vấn đền căn bản trong tiếp thị là làm sao tạo được một chủng loại sản phẩm mà bạn là doanh nghiệp đầu tiên gia nhập vào thị trường. Đó là quy tắc dẫn đầu, sản phẩm hay thương hiệu sẽ dễ dàng đi vào tâm trí khách hàng khi bạn là người đầu tiên giới thiệu chúng hơn là thuyết phục mọi người rằng bạn có một sản phẩm tốt hơn sản phẩm đi đầu. Chi tiết