May 15, 2011

Quảng cáo hay quảng bá


[Masgroup.vn] Đứng trước quyết định quảng bá rộng rãi hình ảnh và sản phẩm của công ty, các doanh nghiệp có 2 lựa chọn: quảng cáo hay PR. Và đã có không ít các doanh nghiệp nhầm lẫn giữa 2 hình thức này và lựa chọn nhầm chiến lược cho công ty mình. Chi tiêt