Aug 12, 2009

Lối sống quyết định thành công

VnEx)Con người không thể chọn lựa họ hàng của mình, nhưng lại có thể chọn lựa suy nghĩ. Và khi ai đó thay đổi thì cả thế giới có thể đổi thay. Lối sống mới, cách suy nghĩ tiên phong đôi khi còn mang lại nguồn của cải vô giá. Chi tiết>>

Bài liên quan:
>> Muốn thành công phải biết liều
>> Ngân hàng: chỗ nương tựa kín đáo
>> Mười quy luật quản lý đồng tiền