Apr 9, 2009

Giữ vững tinh thần và gieo kỳ vọng

(vneconomy)- Muốn đưa được doanh nghiệp của mình qua khỏi cơn bão khủng hoảng hiện nay, các nhà quản lý doanh nghiệp cần giữ được niềm tin cho mình và vực dậy tinh thần nhân viên.
Chi tiết>>