Apr 9, 2009

Để ý tưởng của bạn được đồng nghiệp đón nhận

[Marketing - Ý tưởng]  - Bạn đang trong một cuộc họp thảo luận về dự án mới. Sau nhiều ý tưởng được đưa ra mà chưa có kết quả, bạn cũng rụt rè nêu một ý tưởng nhưng không được ai để ý. Một đồng nghiệp khác đứng lên nói lại ý của bạn mà mọi người rất hưởng ứng.
Chi tiết>>