Jul 27, 2009

Tìm giải pháp cho hàng Việt Nam

[Tư vấn Doanh Nghiệp] Với một chiến lược bài bản và hợp lý có tính tổng lực, chỉ một thời gian ngắn, Trung Quốc trở thành “nhà máy sản xuất của thế giới”. Bởi thế, với câu hỏi “Cơ hội nào cho hàng Việt Nam?”, câu trả lời là sẽ chẳng có cơ hội nào nếu chúng ta không thay đổi cách làm ăn. Chi tiết>>

Bài liên quan:
>> Marketing ngày nay - từ 4p đến 4c
>> Người tiên phong thường bị nghi ngờ